ДОБРОДОШЛИ НА САЈТ

УПРАВЕ ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 

ВЕСТИ, 16. јануар 2016. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 11. јануара 2017. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Педагошком факултету у Сомбору, Подгоричка број 4, Сомбор да може, у складу са законом, предузети извођење радова на постављању спољње хидрантске мреже и реконструкције инсталација нужне расвете, у улици Подгоричка број 4, у Сомбору, број: 46-430/2016 од 11. јануара 2017. године;
2..Решење о давању сагласности, Дому за смештај душевно оболелих лица "Свети Василије Острошки - Чудотворац" Маршала Тита 77, Нови Бечеј   да може у складу са законом - пред надлежним органом да исходује решење о одобрењу извођења радова на реконструкцији крова на помоћној згради, на адреси Милошев пут број 8, Нови Бечеј, број: 46-464/2016 од 11. јануара 2017. године;
3.Решење о давању сагласности, Дому за смештај душевно оболелих лица "Свети Василије Острошки - Чудотворац" Маршала Тита 77, Нови Бечеј   да може у складу са законом - пред надлежним органом да исходује решење о одобрењу извођења радова на замени с реконструкцијом постојећег кровног покривача на згради за заштиту одраслих и старих лица, на адреси Маршала Тита 62, Нови Бечеј, број: 46-465/2016 од 11. јанауара 2017. године;
4. Закључак о прибављању непокретности у јавну својину Аутономне покрајине Војводине - објекта котларнице на биомасу за потребе Дома за смештај душевно оболелих лица "Свети Василије Острошки - Чудотворац" број: 46-277/2016 од 11. јануара 2017. године.   

 

ВЕСТИ, 5. јануар 2017. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 28. децембра 2016. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Општој болници Суботица, Изворска број 3 Суботица, да може, у складу са законом дати у закуп пословни простор,   број: 46-306/2016 од 28. децембра 2016. године;
2. Решење о давању сагласности Општој болници "Др Радивој Симоновић" Сомбор, Војвођанска улица број 75, да може у складу са законом, дати у закуп пословни простор,  број: 46-311/2016 од 28. децембра  2016. године;
3.Решење о давању сагласности Институту за јавно здравље Војводине, Футошка број 121, Нови Сад, да може у складу са законом, предузети извођење радова на комлетној реконструкцији објекта здравства и помоћне зграде на адреси Руђера Бошковића број 48, Нови Сад, број: 46-315/2016 од 28. децембра 2016. године;
4. Решење о давању сагласности Хемијско - технолошкој школи, Максима Горког 53, Суботица, да може у складу са законом, пред надлежнм органом да исходује решење за одобрење извођења радова на адаптацији, санацији и реконструкцији фасада, унутрашњег простора објекта и фискултурне сале,  број: 46-366/2016 од 28. децембра 2016. године;
5.Решење о давању сагласности Гимназији "Светозар Марковић", Нови Сад, Његошева број 22, да може у складу са законом, пред надлежним органом да исходује решење за одобрење извођења радова на енергетској санацији објекта Гимназије број: 46-381/2016 од 28. децембра 2016. године;
 
ВЕСТИ, 26. децембар 2016. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 21. децембра 2016. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Дому за душевно оболела лица "Чуруг", Краља Петра првог 1, Чуруг,   да може - у складу са законом - предузети извођење радова на санацији крова и замени кровног покривача више објеката у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица "Чуруг" , број: 46-442/2016 од 21. децембра 2016. године;
ВЕСТИ, 14. децембар 2016. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 7. децембра 2016. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Пољопривредној школи "Јосиф Панчић" Панчево, Новосељански пут 31, Панчево да може - у складу са законом- дати у закуп фискултурну салу, број: 46-293/2016 од 7. децембра 2016. године;
2. Решење о давању сагласности Основној школи "Бранко Радичевић", Нови Сад, Футошка 5, да може, у складу са законом, дати у закуп школски простор , број: 46-301/2016 од 7. децембра 2016.године.
ВЕСТИ, 21. новембар 2016. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 16. новембра 2016. године донела следеће акте:
1. Закључак о прибављању у јавну својину Аутономне покрајине Војводине непокретности- канала прихватањем преноса права јавне својине с Републике Србије на Аутономну покрајину Војводину , без накнаде , број: 46-266/2016 од 18. новембра 2016. године;
2. Решење о давању сагласности Комесеријату за избеглице и миграције, Народних хероја број 4, Београд, да може - у складу са законом- предузети извођење радова на постављању сигурносне ограде око објекта Принциповац у општини Шид, број: 46-354/2016 од 16. новембра 2016.године
ВЕСТИ, 10. новембар 2016. године

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 Од 16. новембра 2016. године канцеларије Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине налазе се на адреси Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад, 4. спрат, крило Д.

ПИСАРНИЦА И АДРЕСА ЗА ПРИЈЕМ ПОШТЕ СУ И ДАЉЕ НА АДРЕСИ БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 16, НОВИ САД.

ВЕСТИ, 28. октобар 2016. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 26. октобра 2016. године донела следеће акте:
1. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-321/2016 од 26. октобра 2016. године;
2. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-328/2016 од 26. октобра 2016. године
3. Решење о давању сагласности Специјалној болници за рехабилитацији "Бања Кањижа" Кањижа за извођење радова, број:46-295/2016 од 26. октобра 2016.године
ВЕСТИ, 21. октобар 2016. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 19. октобра 2016. године донела следеће акте:
1. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-302/2016 од 19. октобра 2016. године;
2. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-314/2016 од 19. октобра 2016. године
3. Закључак о прибављању непокретности у јавну својину Аутономне покрајине Војводине изградњом рехабилитационо холистичког центра у Старој Пазови , Улица Карађорђева број 12 , број: 46-282/2016 од 19. октобра 2016. године;
4. Решење о давању сагласности Музичкој школи Суботица, Штросмајерова 3, Суботица за исходовање решења пред надлежним органом, којим се одобрава извођење радова на реконструкцији и проширењу постојећих санитарних чворова , број: 46-272/2016 од 19. октобра 2016. године;
 ВЕСТИ, 29. септембар 2016. године
Оглас о отуђењу путничких возила из јавне својине Аутономне покрајине Војводине објављен је на сајту Управе за заједничке послове покрајинских органа, ОГЛАС O ОТУЂЕЊУ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
ВЕСТИ, 27. септембар 2016. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 27. септембра 2016. године донела следеће акте:
1. Закључак о отуђењу путничких возила у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, у поступку јавног надметања број: 46-292/2016 од 27. септембра 2016. године;
2. Решење о образовању Комисије за спровођење поступка отуђења путничких возила из јавне свијине Аутономне покрајине Војводине број: 46-292/2016 од 27. септембра  2016. године;
3. Закључак о о објављивању огласа о отуђењу путничких возила из јавне својине Аутономне покрајине Војводине  број: 46-292/2016 од 27. септембра 2016. године;
4. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-290/2016 од 27. септембра 2016. године
ВЕСТИ, 9. септембар 2016. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 7. септембра 2016. године донела следеће акте:
1. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-263/2016 од 7. септембра 2016. године;
2. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-264/2016 од 7. септембра  2016. године;
3. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-258/2016 од 7. септембра 2016. године;
4. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-255/2016 од 7. септембра 2016. године;
5.Решење о давању сагласности Карловачкој гимназији, Трг Бранка Радичевића 2, Сремски Карловци, за давање у закуп пословног простора - кантине, број: 46-242/2016 од 7. септембра 2016. године;
6. Решење о давању сагласности Средњој школи "22. октобар" Жабаљ, Улица Николе Тесле број 78, да спроведе поступак озакоњења бесправно изграђених објеката  број: 46-191/2016 од 7. септембра 2016. године;
7. Решење о давању сагласности Специјалној болници за плућне болести "Др Васа Савић" Зрењанин, за давање у закуп пословног простора , број: 46-133/2016 од 7. септембра 2016. године;
8. Решење о давању сагласности Техничкој школи "Иван Сарић" Суботица, Трг Лазара Нешића број 9, о давању у закуп пословног простора број: 46-240/2016 од  7. септембра 2016. године;
9. Решење о давању сагласности Клиничком центру Војводине за извођење радова на реконструкцији и адаптацији зграде здравства - Метадонског центра,  број: 46-164/2016 од  7. септембра 2016. године;
10. Закључак о отуђењу непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине - рушењем , број: 46-204/2016 од 7. септембра 2016. године;
ВЕСТИ, 22. август 2016. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 19. августа 2016. године донела следеће акте:
1. Закључак о непротивљењу - враћање објекта означеног у Листу непокретности број: 3440 КО Сомбор - 1, као зграда у функцији осталог образовања - Препарандија, изграђена на катастарској парцели број 3871 КО Сомбор - 1 и грађевинског земљишта на катастарској парцели број 3871 КО Сомбор - 1, број: 46-268/2016 од 19. августа 2016. године;
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 17. августа 2016. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Високој школи струковних студија за образовање васпитача и тренера Суботица за давање у закуп фискултурне сале, број: 46-237/2016 од 17. августа 2016. године;
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 10. августа 2016. године донела следеће акте:
1. Закључак о давању на коришћење путничких возила у јавној својини Аутономне покрајине Војводине Управи за заједничке послове покрајинских органа,  број: 46-121/2016 од  10. августа 2016. године;
2. Решење о давању сагласности Пољопривредном факултету у Новом Саду за давање у закуп пословног простора, број: 46-178/2016 од 10. августа 2016. године;
3. Решење о давању сагласности Клиничком центру Војводине, Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, за извођење радова на инвестиционом одржавању објекта патологије трудноће Клинике за гинекологију и акушерство, број: 46-194/2016 од 10. августа 2016. године;
4. Решење о давању сагласности Дому "Ветерник", Ветерник, за извођење радова на санацији и адаптацији објекта Б павиљона Дома "Ветерник", број: 46-220/2016 од 10. августа 2016. године;
5. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-241/2016 од 10. августа 2016. године;
6. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-244/2016 од 10. августа 2016. године;
7. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-259/2016 од 10. августа 2016. године;
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 3. августа 2016. године донела следеће акте:
1. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-195/2016 од 3. августа 2016. године;
2. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-199/2016 од 3. августа 2016. године;
3. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-200/2016 од 3. августа 2016. године;
4. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-203/2016 од 3. августа 2016. године;
5. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-214/2016 од 3. августа 2016. године;
6. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-223/2016 од 3. августа 2016. године;
7. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-224/2016 од 3. августа 2016. године;
8. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-225/2016 од 3. августа 2016. године;
9. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-232/2016 од 3. августа 2016. године;
10. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-239/2016 од 3. августа 2016. године;
11. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-253/2016 од 3. августа 2016. године;
12. Закључак о давању на коришћење покретних ствари у јавној својини Управи за заједничке послове покрајинских органа,  број: 46-180/2016 од  3. августа 2016. године;
13. Закључак о давању права коришћења на покретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине,  број: 46-192/2016 од  3. августа 2016. године;
14. Решење о давању сагласности Грађевинском факултету Суботица, Универзитет у Новом Саду, за исходавање грађевинске дозволе, број: 46-193/2016 од 3. августа 2016. године;
15. Решење о давању сагласности Општој болници Суботица, Суботица, Изворска 3, за давање у закуп пословног простора, број: 46-196/2016 од 3. августа 2016. године;
ВЕСТИ, 18. август 2016. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 27. јула 2016. године донела следеће акте:
1. Закључак о прибављању непокретности у јавну својину Аутономне покрајине Војводине изградњом објекта - паркинга с приступним путем на катастарској парцели број 3 К.О. Ковин,  број: 46-154/2016 од  27. јула 2016. године;
ВЕСТИ, 1. август 2016. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 27. јула 2016. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Средњој техничкој школи Сомбор, Сомбор, Трг цара Лазара 4 за исходовање документације ради доградње, адаптације и реконструкције фискултурне сале,  број: 46-119/2016 од  27. јула 2016. године;
2.Решење о давању сагласности Пољопривредној школи "Впшац" Вршац, Архитекте Брашвана 1, за извођење радова на реконструкцији учионице - кабинета број 4,  број: 46-160/2016 од 27. јула 2016. године;
3. Решење о давању сагласности Дому за децу и омладину без родитељског старања "Споменак" Панчево, да спроведе поступак озакоњења бесправно изграђених објеката број: 46-165/2016 од 27. јула 2016. године;
4. Решење о давању сагласности ЕТШ "Никола Тесла" Панчево, Улица Максима Горког број 7, да спроведе поступак озакоњења бесправно   подигнутих објеката, број: 46-161/2016 од 27. јула 2016. године;
5. Решење о давању сагласности Гимназији "Урош Предић" Панчево,  Улица Игњата Барајевца број 5 , за извођење радова - постављање паркета у три учионице и поправка постојећег паркета  број: 46-163/2016 од 27. јула 2016. године;
ВЕСТИ, 20. јул 2016. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 20. јула 2016. године донела следеће акте:
1. Закључак о давању у закуп пословног простора у згради правосудних органа у Новом Саду, Сутјеска улица бр.3, непосредном погодбом  број: 46-497/2015 од 20. јула 2016. године;
2. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-184/2016 од  20. јула 2016. године;
3. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-186/2016 од 20. јула 2016. године;
ВЕСТИ, 14. јул 2016. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 13. јула 2016. године донела следеће акте:
1. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-173/2016 од 13. јула 2016. године;
2. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-183/2016 од  13. јула 2016. године;
3. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-187/2016 од 13. јула 2016. године;
4. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-190/2016 од 13. јула 2016. године
 ВЕСТИ, 3. јун 2016. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 1. јуна 2016. године донела следеће акте:
 1. Решење о давању сагласности Факултету техничких наука, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6, за давање у закуп кантине, број: 46-76/2016 од   1. јуна 2016. године;
ВЕСТИ, 1. јун 2016. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 31. маја 2016. године донела следеће акте:
1. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-169/2016 од 31. маја 2016. године;
2. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-168/2016 од 31. маја 2016. године;
3. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-146/2016 од 31. маја 2016. године;
4. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-147/2016 од 31. маја 2016. године;
 

 

 

 

 

ВЕСТИ, 25. мај 2016. године
У рубрици Огласи, објављен је 25. маја 2016. године, Оглас о давању у закуп пословног порстора у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у Новом Саду, Улица Душана Васиљева број 15, изграђених на катастарској парцели 9389 К.О. Нови Сад I, у поступку јавног надметања.
ВЕСТИ, 12. април 2016. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 30. марта 2016. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Високој техничкој школи струковних студија Суботица, Марка Орешковића број 16, Суботица, за извођење радова на уградњи унутрашњих инсталација - замени главне водоводне цеви с разводном мрежом, број: 46-46/2016 од 8. априла 2016. године;
2. Решење о давању сагласности Средњој школи "Лукијан Мушицки" Темерин, Народног фронта 80, за исходовање решења пред належним органима за одобрење извођења радова и учествовање на домаћим и међународним конкурсима, број: 46-101/2016од 8. априла 2016. године.
ВЕСТИ, 1. април 2016. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 30. марта 2016. године донела следеће акте:
1. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-87/2016 од 30. марта 2016. године;
2. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-84/2016 од 30. марта 2016. године;
3. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-85/2016 од 30. марта 2016. године;
4. Закључак о давању објекта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у Суботици, Чантавирски пут ББ, изграђеног на катастарској парцели 36134/3 К.О. Доњи град, број: 46-94/2016 од 30. марта 2016. године;
5. Решење о давању сагласности Дому за децу и омладину "Вера Радивојевић" Бела Црква, Јована Цвијића број 1, за исходовање решења којим се одобрава извођење радова на партерном уређењу - изградњи спортског терена, пред надлежним органима, број: 46-69/2016 од 30. марта 2016. године;
6. Решење о давању сагласности ЈП "Војводинашуме", Петроварадин, ШГ "Сомбор", за спровођење поступка легализације бесправно изграђених објеката, број: 46-471/2015 од 30. марта 2016. године.
ВЕСТИ, 24. март 2016. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 23. марта 2016. године донела следеће акте:
1. Закључак о прибављању непокретности у јавну својину Аутономне покрајине Војводине - изградњом паркинга, јавног осветљења, система атмосферске канализационе мреже и дворишне ограде око објекта Института за јавно здравље Војводине, број: 46-11/2016 од 23. марта 2016. године;
2. Решење о давању сагласности Гимназији и економској школи "Доситеј Обрадовић", Бачка Топола, Трг др Зорана Ђинђића број 12, за извођење радова на адаптацији крова фискултурне сале, број: 46-64/2016 од 23. марта 2016. године;
3. Закључак о преносу права јавне својине на покретним стварима, без накнаде, непосредном погодбом, Граду Сомбору, број: 46-40/2016 од 23. марта 2016. године.
ВЕСТИ, 18. март 2016. године
У рубрици Огласи, објављен је 18. марта 2016. године, Оглас о отуђењу непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у Кањижи, Улица Боре Станковића, изграђених на катастарској парцели 2782/1 К.О. Кањижа с припадајућим земљиштем, у поступку јавног надметања.
ВЕСТИ, 17. март 2016. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 16. марта 2016. године донела следеће акте:
1. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-77/2016 од 16. марта 2016. године;
2. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-66/2016 од 16. марта 2016. године;
3. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-54/2016 од 16. марта 2016. године;
4. Закључак о прибављању непокретности у јавну својину Аутономне покрајине Војводине доградњом објекта у Новом Бечеју, Улица маршала Тита, број: 46-55/2016 од 16. марта 2016. године;
5. Решење о давању сагласности Геронотолошком центру Панчево, Војвођански булевар број 1, Панчево, за давање у закуп пословног простора, број: 46-53/2016 од 16. марта 2016. године;
6. Решење о давању сагласности Општој болници Суботица, Суботица, Изворска 3, за давање у закуп слободног простора у холу, укупне површине 3 м2, број: 46-27/2016 од 16. марта 2016. године;
7. Решење о давању сагласности Општој болници Панчево, Панчево, Милоша Требињца број 11, за давање у закуп пословног простора, број: 46-39/2016 од 16. марта 2016. године.
ВЕСТИ, 10. март 2016. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 9. марта 2016. године донела следеће акте:
1. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-57/2016 од 9. марта 2016. године;
2. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-63/2016 од 9. марта 2016. године;
3. Закључак о отуђењу непокретности у јавној својини Аутономн покрајине Војводине у Кањижи, Улица Боре Станковића, изграђених на катастарској парцели 2782/1 К.О. Кањижа с припадајућим земљиштем, број: 46-8/2016 од 9. марта 2016. године;
4. Решење о давању сагласности Гимназији "Светозар Марковић", Његошева број 22, Нови Сад, за извођење радова на постављању оптичког кабла, број: 46-36/2015 од 9. марта 2016. године;
5. Решење о давању сагласности Техничкој школи "Павле Савић" Нови Сад, Шајкашка улица број 34, за исходовање употребне дозволе пред надлежним органом за дограђени део објекта школе, број: 46-540/2015 од 9. марта 2016. године;
6. Решење о давању сагласности Музичкој школи Суботица, Суботица, Штросмајерова улица број 3, за давање у закуп просторија школе, број: 46-24/2016 од 9. марта 2016. године;
7. Решење о давању сагласности Универзитету у Новом Саду, др Зорана Ђинђића број 1, за давање у закуп пословног простора, број: 46-436/2015 од 9. марта 2016. године.
ВЕСТИ, 3. март 2016. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 2. марта 2016. године донела следеће акте:
1. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-44/2016 од 2. марта 2016. године;
2. Решење о давању сагласности Специјалној болници за рехабилитацију "Бања Кањижа" Кањижа, Народни парк ББ, за исходовање решења пред надлежним органом за одобрење извођења радова и учествовање на домаћим и међународним конкурсима, број: 46-545/2015 од 2. марта 2016. године;
3. Решење о давању сагласности Општој болници "др Радивој Симоновић" Сомбор, Сомбор, Војвођанска улица број 75, за давање у закуп пословног простора, број: 46-29/2016 од 2. марта 2016. године;
4. Решење о давању сагласности Основној школи "Вук Караџић" из Црвенке, Трг Душка Трифуновића број 7, Црвенка,, за исходовање решења пред надлежним органом којим се одобрава извођење радова на инвестиционом одржавању, број: 46-65/2016 од 2. марта 2016. године.
ВЕСТИ, 25. фебруар 2016. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 24. фебруара 2016. године донела Решење о давању сагласности Високој школи струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум, Змај Јовина 29, Сремска Митровица, за брисање објекта из јавне књиге о непокретностима и правима на њима, број: 46-518/2015 од 24. фебрауара 2016. године.
ВЕСТИ, 19. фебруар 2016. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 18. фебруара 2016. године донела следеће акте:
1. Закључак о промени носиоца права на непокретностима у Новом Саду, Дунавска улица 37, број: 46-85/2016-01 од 18. фебруара 2016. године;
2. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-25/2016 од 18. фебруара 2016. године;
3. Решење о давању сагласности Филозофском факултету у Новом Саду, др Зорана Ђинђића број 2, Нови Сад, за давање у закуп кантине и фотокопирнице, број: 46-485/2015 од 18. фебруара 2016. године.
ВЕСТИ, 17. фебруар 2016. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 10. фебруара 2016. године донела следеће акте:
1. Закључак о одбијању захтева за откуп стана у Новом Саду, Улица Партизанских база број 8, број: 360-23/2013-01 од 10. фебруара 2016. године;
2. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-453/2015 од 10. фебруара 2016. године.
ВЕСТИ, 4. фебруар 2016. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 3. фебруара 2016. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Општој болници Панчево, Милоша Требињца број 11, Панчево,, за давање у закуп пословног простора, површине 50 м2, број: 46-33/2016 од 3. фебруара 2016. године;
2. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-15/2016 од 3. фебруара 2016. године; 
3. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-12/2016 од 3. фебруара 2016. године;
4. Закључак о прибављању непокретности у јавну својину Аутономне покрајине Војводине доградњом и давању сагласности за реконструкцију објекта у Тителу, Книћанинова улица број 32, број: 46-32/2016 од 3. фебруара 2016. године; 
5. Закључак о установљавању права стварне службености на грађевинском земљишту у Кули, Улица Маршала Тита број 268, број: 46-31/2016 од 3. фебруара 2016. године.
ВЕСТИ, 1. фебруар 2016. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 27. јануара 2016. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Економско-трговинској школи Сента, Главни трг број 12, Сента, за давање у закуп двособног стана, површине 51 м2, Мушкатиревићева улица број 9, Сента, број: 46-21/2016 од 27. јануара 2016. године;
2. Решење о давању сагласности Пољопривредној школи Бачка Топола, Суботичи пут ББ,  за давање у закуп монтожнао-демонтажног објекта - киоск, број: 46-22/2016 од 27. јануара 2016. године.
ВЕСТИ, 25. јануар 2016. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 20. јануара 2016. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Електротехничкој школи "Михајло Пупин" Нови Сад, Футошка број 17, за давање у закуп пословног просотра, број: 46-405/2016 од 20. јануара 2016. године;
2. Решење о давању сагласности Комесаријату за избеглице и миграције, Народних хероја број 4, Београд, за извођење радова на санацији и адаптацији објекта Принциповац у Шиду, број: 46-549/2016 од 20. јануара 2016. године;
3. Решење о давању сагласности Специјалној болници за психијатријаске болести "др Славољуб Бакаловић", Подвршанска број 13, Вршац, за давање у закуп просторије капеле - просектуре, број: 46-537/2016 од 20. јануара 2016. године;
4. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-541/2016 од 20. јануара 2016. године; 
5. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-542/2016 од 20. јануара 2016. године;
6. Закључак о неприхватању понуде права прече куповине, број: 46-2/2016 од 20. јануара 2016. године.
Copyright (c) Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине 2014.
All rights reserved.