Финансијски извештаји

 

Финансијски извештаји - 2019. година

Извештај о извршењу буџета за период од 01.01- 31. марта 2019. године

Образложење о одступањима између одобрених средстава и извршењу за период од 01.01- 31. марта 2019. године

Финансијски извештаји - 2018. година

Наративни извештај о извршењу буџета за период 01.01 - 31. 12. 2018. године

Образац 5 - Извештај о извршењу буџета за период 01.01. - 31. 12. 2018. године

Образложење о одступањима између одобрених средстава и извршења за период 01.01-31.12.2018. године

Наративни извештај о извршењу буџета за период 01.01. - 30.09.2018.

Образац 5 – Извештај о извршењу буџета за период 01.01. – 30.09.2018.

Образложење о одступању између одобрених средстава и извршења за период 01.01. – 30.09.2018.

Реализација планираних капиталних пројеката буџетских корисника за период 01.01. – 30.09.2018.

 

Извештај о извршењу буџета 2. квартал

Извештај о извршењу буџета 2. квартал - Образац 5

Извештај о великим одступањима 2. квартал

 

Извештај о извршењу буџета 1. квартал

Извештај о великим одступањима 1. квартал

 

Финансијски извештаји - 2017. година

 

Биланс стања – Образац 1

Извештај извршења буџета - Наративни део - четвороцифрени ниво

Извештај извршења буџета - Наративни део - шестоцифрени ниво

Извештај о извршењу буџета - Образац 5

Извештај о извршењу буџета по програмској класификацији

Реализација капиталних пројеката

Извештај о извршењу буџета Управе за имовину АПВ за период од 01.01.-31.12.2017.

Извештај о одступањима за период од 01.01.-31.12.2017.

Извештај о извршењу буџета Управе за имовину АПВ за период од 01.01.-30.09.2017.

Извештај о извршењу Управе за имовину АПВ по програмској структури за период од 01.01.-30.09.2017.

Образац 5 - Извештај о извршењу буџета Управе за имовину АПВ за период од 01.01.-30.09.2017.

Образложење Управе за имовину АПВ о одступању између одобрених средстава и извршења за период од 01.01.-30.09.2017.

Реализација планираних капиталних пројеката Управе за имовину АПВ за период од 01.01.-30.09.2017.

Извештај о извршењу финансијског плана 01.01.-30.06.2017.

Извештај о извршењу по програмској структури 01.01.-30.06.2017.

Обазложење о великим одступањима 01.01.-30.06.2017.

Образац 5 - извештај о извршењу буџета 01.01.-30.06.2017.

Реализација планираних капиталних пројеката 1.1.-30.06.2017.

Извештај о извршењу буџета за период 1. јануар - 31. март 2017. године

 

Финансијски извештаји - 2016. година

 

Извештај о извршењу буџета за период 1. јануар - 31. децембар 2016. године

Извештај о извршењу финансијског плана у период јануар - септембар 2016. године

Извештај о извршењу финансијског плана у период јануар - јун 2016. године

 

Финансијски извештаји - 2015. година

 

Извештај о извршењу финансијског плана у период јануар - септембар 2015. године

Извештај о извршењу финансијског плана у период јануар-јун 2015. године

Извештај о извршењу буџета за период 01.01.2015. - 31.12.2015.

 

Финансијски извештаји - 2014. година

 

Извештај о извршењу финансијског плана Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине у периоду од 1. маја 2014. године до 31. децембра 2014. године

 

Copyright (c) Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине 2014.
All rights reserved.