Финансијски план

Финансијски план за 2019. годину

Финансијски план Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину

 

Финансијски план за 2018. годину

Измене и допуне финансијског плана Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину

Финансијски план Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину

Финансијски план за 2017. годину

Финансијски план Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину - ребаланс 

Финансијски план Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину

Финансијски план за 2016. годину

Финансијски план Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину - ребаланс

Финансијски план Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину

Финансијски план за 2015. годину

Финансијски план – ребаланс Управе за имовину АПВ за 2015. годину (октобар 2015.године)

Финансијски план – ребаланс Управе за имовину АПВ за 2015. годину од 23. Јула 2015. године

Измене и допуне финансијског плана Управе за имовину АПВ од 30. априла 2015. године

Допуна финансијског плана Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине за  2015. годину

Измене и допуне финансијског плана Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину

Финансијски план Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину

 

Copyright (c) Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине 2014.
All rights reserved.