Поступци јавних набавки

Јавна набавка добара, Редни број 2/2016

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

 

Конкурсна документација Јавна набавка добара - стручна литература за редовне потребе запослених - преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда - редни број 2/2016


Одлука о додели о јавној набавци добара у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда – стручна литература за редовне потребе запослених

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци добара у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда – стручна литература за редовне потребе запослених

 

Јавна набавка добара, Редни број 1/2016 

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку добара -стручна литература за редовне потребе запослених  редни број 1/2016

Конкурсна документација  Јавна набавка добара – стручна литература за редовне потребе запослених , преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда  редни број 1/2016

Одлуку о додели Уговора јавне  набавке добара - стручна литература за редовне потребе запослених у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда редни број 1/2016

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци добара - стручна литература за редовне потребе запослених -  преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, редни број: 1/2016

Copyright (c) Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине 2014.
All rights reserved.