Контакт

АДРЕСА:

Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине
Булевар Михајла Пупина 16
21101 Нови Сад ПАК 400346

Канцеларије се налазе на адреси Булевар Михајла Пупина 25, трећи и четврти спрат, крило Д
Радно време: 08:00 - 16:00
Број телефона централе: 021/487-4000

  

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

 

БРОЈ ТЕЛЕФОНА

АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ

 Маја Стојилковић

 в.д. директора

021/487-4230

факс:021/487-4031

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 Александра Маринковић

 саветник за послове јавних набавки

 

Јелена Радуловић,

в.д. помоћник директора у Сектору за имовинске и опште послове

 

021/487-4875

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

АлександраМеденица,

самостални саветник – шеф одсека

021/487-4625

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Јелица Тојић,

самостални саветник за имовински поступак

021/487-4585

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Зорица Ђаловић,

 саветник за имовинскоправне послове

021/487-4441

 

zorica.djThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Верица Јанковић,

в.д. помоћникa директора у Сектору за материјално – финансијске послове

021/487-4053

verica.jankovic@vojvodina.gov.rs 

Драган Тадић,

Самостални саветник - руководилац Групе за материјално финансијске послове послове

021/487-4865

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 

 

Copyright (c) Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине 2014.
All rights reserved.