Контакт

АДРЕСА:

Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине
Булевар Михајла Пупина 16
21101 Нови Сад ПАК 400346

Канцеларије се налазе на адреси Булевар Михајла Пупина 25, трећи и четврти спрат, крило Д
Радно време: 08:00 - 16:00
Број телефона централе: 021/487-4000

 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

 

БРОЈ ТЕЛЕФОНА

АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ

 

Маја Стојилковић,

 в.д. директора

 

021/487-4230

факс: 021/487-4031

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Александра Маринковић,

млађи саветник за  административне послове и послове јавних набавки

 

     

Јелица Тојић,

самостални саветник за имовинскоправне послове

021/487-4585

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Зорица Ђаловић,

 саветник за послове прибављања и располагања

021/487-4441

 

zorica.djThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Верица Јанковић,

в.д.  помоћник директора у Сектору за материјално – финансијске  послове

 

021/487-4053

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Драган Тадић,

 руководилац Групе за финансијскорачуноводствене послове

021/487-4865

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

Copyright (c) Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине 2014.
All rights reserved.